Echoes: Veřejné tělo & umělý prostor

Autor: Karel Srp, Olga Malá, Wolfgang Denk

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
eshop

Cena: 350 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 1998
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky, německy
ISBN: 978-80-7010-053-2
Texty: Olga Malá, Wolfgang Denk, Karel Srp
Překlad: Vladimíra Žáková, Johanna Posset, Camilla Nielsen, Jitka Jílková, Hana Vejrostková
Fotografie: Courtesy of the artists, G. Mazzaro, A. Whittuck, Lisabon Galery, Gio Marconi, Victoria Miro Galery, Stephen White, Jay Jopling/ White Cube , A.Holligan, Matt’s Gallery, Grenn Scott Wright, Saatchi Collection, Anthony Reynolds Gallery, Galerie Yvon Lambert
Grafická úprava: Martin Pálka

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Veřejné tělo & Umělý prostor / A Public Body & Artificial Space od 6. 3.–31. 5. 1998 v Městské knihovně, 2. patro, a 20. 9.–22. 11. 1998 v Kunstalle Krems.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji