České umění 1900–1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / Dům U Zlatého prstenu

Autor: Karel Srp, Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
eshop

Cena: 690 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: Galerie hlavního města Prahy
Rok vydání: 2000
Vydání: 2.
Počet stran: 280
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-86970-88-2
Grafická úprava: Michal Slejška
Jazyková redakce: Miloslava Kučerková
Fotografie do katalogu: Hana Hamplová

Publikace představuje expozici českého umění dvacátého století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy v domě U Zlatého prstenu, která zahrnuje kolem jednoho sta autorů neobvykle širokého stylového rozvrstvení.

#Publikace  #Tištěná v prodeji