Bienále mladého umění – Zvon ’96

Autor: Olga Malá, Karel Srp, Ludvík Hlaváček, Miroslav Petříček

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu

Cena: 40 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 1997
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-052-4
Texty: Olga Malá, Karel Srp, Ludvík Hlaváček, Miroslav Petříček
Překlad: Kateřina Pavlíčková
Fotografie: Martin Polák, archivy autorů
Grafická úprava: Michal Slejška, Romana Krištofová

Katalog byl vydán k druhému ročníku bienále Zvon ’96 mladé české umělecké tvorby, které se uskutečnilo v Domě U Kamenného zvonu v Praze od 17. prosince 1996 do 23. února 1998.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji