Bienále mladého umění Zvon 2010

Autor: kolektiv autorů

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
knihkupectví v Domě fotografie

Cena: 69 Kč

Po předložení vstupenky 10 % sleva
GHMP Member 20 % sleva
GHMP Member Plus 20 % sleva
GHMP Patron 30 % sleva

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2010
Vydání: 1.
Jazyk: česky
ISBN: 80-7010-768-5
Texty: Tomáš Pospiszyl, Viera Čákanyová, Gabriela Kontra a Jana Štěpánová, Jan Pfeiffer
Redakce: Marta Nožková
Grafická úprava: strcprstskrzkrk.cz

Katalog byl vydán u příležitosti Bienále mladého umění Zvon 2010, konaného v Domě U Kamenného zvonu od 30. 6. do 3. 10. 2010.

#Katalog výstavy  #Tištěná v prodeji