Metodický materiál → App Your School / Toolkit Česká republika

Autor: kolektiv autorů

Nakladatel: GHMP, Základní umělecká škola Music Art, Evropská rozvojová agentura, s.r.o.
Rok vydání: 2019
Počet stran: 112
Jazyk: česky
Autoři textů: Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldová, Kateřina Prokopová, Veronika Stojanovová, Marek Třeštík
Grafická úprava: Veronika Stojanovová
Fotografie: App Your School

Metodická příručka pro pedagogy, lektory a edukátory
Toolkit České republiky k projektu App Your School je metodickou příručkou pro pedagogy, lektory a edukátory v kulturních institucích i ve školách. Jde o jeden ze dvou stěžejních výstupů z mezinárodního edukačního vědecko-výzkumného projektu App Your School, kam byly za ČR aktivně zapojené edukační oddělení GHMP a ZUŠ Music Art (2016–2019). V publikacích mohou učitelé nalézt podněty, tipy a inspiraci pro vlastní výuku. Projekt byl založen na spolupráci edukátorů z osmi evropských zemí: Itálie, Finsko, Turecko, Litva, Polsko, Portugalsko, Řecko a Česká republika. Hlavním partnerem a organizátorem bylo italské vzdělávací centrum Zaffiria. Za ČR projekt organizačně zajišťovala Evropská rozvojová agentura. Projekt se konal ve spolupráci s prestižní Univerzitou v Bologni v rámci programu Erasmus+ a byl prezentován na několika odborných konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí. Jde o akreditovaný projekt (2016-1-IT02-KA201-024439). Tématem bylo smysluplné využití nových médií v edukaci. Hlavním úkolem byla koncepce, realizace a evaluace tzv. digitálních ateliérů, modelových šestihodinových workshopů, díky nimž by mělo být rozvíjeno smysluplné a kreativní využívání ICT a nových médií ve výuce i galerijní edukaci. Nejdůležitějšími výstupy jsou dvě odborné publikace: evropský manuál v AJ a národní toolkit v ČJ (+ národní toolkity v ostatních jazycích zúčastněných zemí). Jde o odborné metodické příručky s teoretickými texty, s výsledky výzkumu, instrukcemi, návody a pokyny i s příklady digitálních ateliérů z 8 evropských zemí. Tzv. národní toolkit každá z osmi zapojených zemí publikovala ve svém jazyce a vybrala si do své publikace koncepty nejlepších digitálních ateliérů. Ve všech publikacích jsou prezentovány i české digitální ateliéry. Edukátorky GHMP a ZUŠ Music Art nejen koncipovaly a realizovaly své digitální ateliéry, ale jsou i autorkami několika odborných textů v těchto publikacích.

stažení zdarma

#Edukační a metodické materiály  #Zdarma ke stažení