Aktuální nekonečno – Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění

Autor: Tomáš Vlček

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu
eshop

Cena: 150 Kč

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2000
Vydání: 1.
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-067-8
Koncepce a úvodní text: Tomáš Vlček
Překlad: Kathleen Hayes
Fotografie: P. Paul, M. Polák, H. Hamplová, Galerie OETZ (archiv), J. Sudek, I. Armutidisová, D. Veselý, Neues Museum in Nürnberg (archiv), T. Vlček, A. Janovský, Galerie Jiří Švestka (archiv), Č. Šíla, W. J. Jannappel, Waldesova sbírka (archiv), Památník Národního Písemnictví Praha (archiv)
Redakce: Dana Mikulejská
Grafická úprava: Tomáš Machek

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Aktuální nekonečno – Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném umění, která se konala v Městské knihovně, 2. patro 27. 9.–31. 12. 2000.

#Publikace  #Tištěná v prodeji