Sv. Josef

Socha sv. Josefa s Ježíškem v náručí stojí na vysokém soklu na úpatí Radničních schodů. Je vytesaná z jemnozrnného pískovce a pochází z doby kolem roku 1714, ze kdy je znám nákres soklové architektury. Cílem restaurátorského zásahu bude konzervace současného stavu památky a odstranění všech druhotných, nevhodných a degradujících doplňků. Sochařská rekonstrukce bude provedena tak, aby byla památce navrácena výtvarná celistvost a původní umělecký výraz.