Sv. Josef

Na vysokém soklu na úpatí Radnických schodů na Hradčanech do roku 2021 původně stál originál pískovcové sochy sv. Josefa s Ježíškem v náručí. Památka v minulém roce prošla odborným restaurátorským zásahem, při kterém bylo odhaleno její závažné poškození. Na původní místo bude umístěna sekaná kopie a originál sv. Josefa bude uložen v depozitáři GHMP.

Originál sochy sv. Josefa s Ježíškem pochází z doby kolem roku 1714. Autorství sochařského díla je nejisté, v odborné literatuře se obyčejně připisuje některému ze sochařů z dílny či okruhu Ottavia Mosta. V minulém roce byly v průběhu restaurátorských prací zjištěny nové poznatky o stavu díla, které byly dříve skryty pod vrstvami tmelů a patin. Výrazné poškození plintu a spodní části nohou bylo havarijní, statika sochy byla závažně narušena. Levá paže sv. Josefa prošla v historii několika opravami, v rameni je k tělu přilepena a zpevněna čepem. Předloktí a ruka byly doplněny výduskem, který zabarvením a modelací neodpovídá kvalitnímu sochařskému rukopisu originálu. Poškozené části byly v minulosti několikrát opravovány na místě, což neumožnilo plnohodnotný zásah. Zásadní a nejrozsáhlejší oprava byla provedena v roce 1965, došlo k opravě spodních partií nohou a opravě hlavice podstavce s profilací. Již v té době bylo restaurátory doporučováno zhotovení kopie celého sousoší.

Opuštěné místo po soše bylo dočasně využito pro uměleckou instalaci Prázdno po světci. Více informací o instalaci naleznete v tomto odkazu.