Sv. Jan Nepomucký s anděly při kostele Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici

Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, dokončené roku 1717 neznámým autorem, je vsazeno do kubistické niky z roku 1913 v uličce mezi kostelem Nejsvětější trojice a domem Diamant ve Spálené ulici. V roce 2018 Magistrát hlavního města Prahy převedl památku do správy GHMP, která sochy vzhledem k jejich špatnému stavu z podstavce odborně sejmula a odvezla do svého depozitáře. Restaurátorské práce na sousoší byly zahájeny počátkem srpna 2019. Předpokládané ukončení a navrácení sv. Jana Nepomuckého s anděly na jeho původní místo je odhadnuto na podzim roku 2020.