Sv. Jan Nepomucký s anděly při kostele Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici

Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, dokončené roku 1717 neznámým autorem, je vsazeno do kubistické niky z roku 1913 v uličce mezi kostelem Nejsvětější trojice a domem Diamant ve Spálené ulici. V roce 2018 Magistrát hlavního města Prahy převedl památku do správy GHMP, která sochy vzhledem k jejich špatnému stavu z podstavce odborně sejmula a odvezla do svého depozitáře. Restaurátorské práce na památce byly zahájeny v srpnu 2019 a ukončeny v červnu 2022, kdy se sousoší vrátilo na své místo.