Magdalena Jetelová: Pacific Ring of Fire Z nových přírůstků GHMP

Aktuální cyklus Magdaleny Jetelové – Pacific Ring of Fire (2018) – navazuje na cykly Iceland Project (1992) a Atlantic Wall (1995), kdy laserovým paprskem mapovala v oblasti Islandu a Grónska linii geologických tektonických desek nebo přílivem destruovanou obrannou soustavu bunkrů z 2. světové války. Hranice jsou pro ni od prvopočátku jedním z nejzávažnějších inspiračních fenoménů. Souvisí to nejen s její osobní historií, kdy jí po emigraci zatarasila cestu zpět železná opona, ale i s jejím setrvalým zájmem o vědecký výzkum v přírodovědných oborech a astronomii, kde běžně dochází k překračování navyklých stereotypů, a tím i rozmělňování původních hranic oborů.

Magdalena Jetelová, Linie 2451, 2018
Magdalena Jetelová, Linie 2451, 2018

Její akce a instalace často pracují s přírodními substancemi jako voda, oheň, kouř nebo saze. Jejich prostřednictvím a skrze jejich neumělou podstatu se snaží interpretovat důležité přírodní zákonitosti a úkazy. Některé z projektů jsou dokonce čitelné pouze ze satelitních snímků, jako ten v australské poušti, v jehož rámci autorka instalovala světelné zdroje kopírující 75 stupňů jižní šířky (Songline, 1998). Postupně tak dospěla díky rozvíjejícím se technickým možnostem k ještě propracovanějším projektům využívajícím laserovou projekci na pro ni klíčových územích, kde neexistují pouze hranice mezi jednotlivými státy, ale také linie mezi velkými kontinentálními tektonickými deskami, které tvoří pevné části zemského povrchu. Tím chce kromě jiného poukázat na to, že současná situace vyžaduje obrátit naši bdělou pozornost k řadě globálních problémů a že je nezbytné vidět a jednat daleko za hranicemi našich domovů. Geologie popisuje zemské desky jako pohyblivé kry, jež se pohybují rychlostí 10–15 cm za rok. Tím pádem jsou údaje zachycené na snímcích Magdaleny Jetelové unikátní a platí pouze pro onen okamžik, kdy zmáčkla spoušť mezi odlivem a přílivem v daleké Patagonii. Síla fotografie získané za náročných podmínek v nehostinném cípu Jižní Ameriky je zde znásobena dokonalým technickým provedením a mimořádným formátem i moderovaným osvětlením lightboxů, kdy je divák téměř autentickým účastníkem výpravy.

Obě díla byla do GHMP zakoupena v roce 2019.

Magdalena Jetelová, Konverzace 1580 a Linie 2451, 2018
Magdalena Jetelová, Konverzace 1580 a Linie 2451, 2018
Magdalena Jetelová, Linie 2451, 2018
Magdalena Jetelová, Linie 2451, 2018

Info

Magdalena Jetelová: Pacific Ring of Fire Z nových přírůstků GHMP

od: 1. 1. 2020
do: 29. 3. 2020

Adresa
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–20 h

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma

Bookshop Cafe