YPSILONKA! Šedesátiletá historie legendární české divadelní scény Studio Ypsilon

Tým Studia Ypsilon

Výstava – pohled na živou minulost – je připravována k výročí založení legendárního divadla, které za šedesát let své existence mělo stálý a zásadní vliv na vývoj současného divadla. Studio Ypsilon (familiárně Ypsilonka) vzniklo v Liberci roku 1963 jako nezávislá divadelní experimentální skupina, již založil Jan Schmid, od počátku až dosud vedoucí souboru, tvůrce stylu a poetiky Ypsilonu, režisér, autor, výtvarník, dramaturg a také herec.

Osobitý styl Studia Ypsilon spoluurčují především tyto znaky: syntéza, výraz, komunikativnost, autenticita. To se stále přítomným humorem, který vždy osvobozuje a přivádí k nadhledu. Tvůrčí metodou je v Ypsilonu od počátku kolektivní improvizace, programově se pracuje s řízenou náhodou a neukončeností, vyznává se poetika otevřeného díla.

Ve výstavě bude naznačena Schmidova prvotní vize divadla jako volně pěstěné zahrady, již lze chápat i jako zmenšený model světa se vší jeho pestrostí a rozmanitostí, který ovládají nejen zákonitosti přírody, ale i pravidla, jež ctí každé společenství slušných lidí, fungující i přes jinakost jednotlivců v příbuznosti a vzájemnosti. Budou představeny i archivní materiály, jako jsou plakáty, fotografie…, tedy to, co tvoří paměť a historii divadla.

Info

YPSILONKA! Šedesátiletá historie legendární české divadelní scény Studio Ypsilon

od: 20. 3. 2024
do: 19. 5. 2024

Tým Studia Ypsilon

Adresa
Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Otevřeno
út-ne 10–18 h
čt 10–20 h

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

Vstupné

150 Kč plné / dospělí
60 Kč snížené / žáci a studenti 11–26 let
20 Kč / senioři 65+, školní skupiny v doprovodu pedagoga – 1 osoba (min. 10 osob)
250 Kč rodinné / 2 dospělí + 1–4 děti do 15 let
Zdarma držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P

Zdarma držitelé karty GHMP Member / Member Plus / Patron

Pokladna T (+420) 702 283 922

Bookshop

Výstava se koná pod záštitou Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., primátora hl. m. Prahy