Viktor Kolář: Retrospektiva

Retrospektivní výstava Viktora Koláře nabízí ucelený pohled na osobitou fotografickou tvorbu s výlučným a vyhraněným celoživotním ostravsko-kanadským tématem. Zahrnuje fotografické obrazy od roku 1959 do současnosti, jež tlumočí konkrétnost daného místa a silného časového akcentu vytrženého z toku lidského bytí.

Viktor Kolář, fotograf okamžiku nadčasovosti, solitér, nepotřebuje velkolepé události, vyhýbá se atraktivním a drásavým námětům. To podstatné a důležité o stavu krajiny a lidské duše zprostředkovává zobrazením souhry banálních příhod. Se schopností previzualizace ostražitě vyčkává na pravý okamžik, na přiblížení se k člověku, aby se zmocnil rozhodujících okamžiků světa kolem sebe. Jeho fotografie zrcadlí nesmlouvavost, drsnost, ale i osobitost a poetiku ostravské a kanadské krajiny, ve které se Viktor Kolář pohybuje či pohyboval. Přináší subjektivní výpověď o devastaci krajiny i lidské duše, výpověď o člověku a jeho zakódování v mezilidských vztazích, o faktorech odcizenosti, vykořeněnosti spojených s proměnlivostí a pomíjivostí společenských podmínek, životních stylů, povah generací a kultur.