Václav Radimský (1867–1946)

út-ne 10–18 h

Kurátorka: Naděžda Blažíčková-Horová

vstupné
plné 120 Kč
snížené 60 Kč

partneři výstavy
Galerie Kodl
Hospodářské noviny
ArtMap

Adresa
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Výstava Václava Radimského je první monografickou retrospektivou tvorby jednoho z předních českých krajinářů přelomu 19. a 20. století, následovníka Clauda Moneta.

Radimský žil od konce 80. let 19. století ve Francii, od roku 1895 v Giverny u Vernonu, kde poznal Clauda Moneta. Právě pod jeho vlivem si osvojil impresionistickou malbu zcela v Monetových intencích. Po první světové válce se vrátil domů do Čech, na Pašinku u Kolína, kde se jeho zájem se stejnou intenzitou, s jakou se ve Francii věnoval řece Seině a krajině kolem Giverny, soustředil na obrazování řeky Labe a krajiny v Polabí.