Start up: Richard Loskot – Jednoduchá věc

Práce Richarda Loskota vychází z nekonečných možností experimentování se světlem a zvukem. V projektu Jednoduchá věc představuje divákovi vizuálně elementární instalaci založenou na optické soustavě. Výchozím bodem je zdánlivě jednoduché schéma, které ale ve své podstatě odkazuje k závažnější a naléhavější problematice. Autor tu pracuje s obrazovým materiálem, který po mocí intenzivního bílého světla transformuje do jiné dimenze zobrazování.