Start up: Petr Dub – Kustodka

V pořadí šestým tvůrcem vystavujícím v projektu Start up II. byl Petr Dub (*1976), absolvent Ateliéru malířství brněnské Fakulty výtvarných umění, a současný doktorand Ateliéru intermédia tamtéž. Do prostoru výstavní místnosti si připravil novou intervenci, jež tematizuje prostředí galerijního provozu, konkrétně pozici kustodky. Její neviditelná přítomnost, zapojení do expozice a zároveň určitá distance se stala tématem umělcova konceptuálního projektu. Petr Dub pracuje s plátnem obrazu jako s uměleckým jazykem a tvárným instalačním prvkem. Svůj tvůrčí názor již před dvěma lety formuloval v cyklu Unframed.