Start up: Pavla Sceranková – Zpráva z neokortexu

Projekt Pavly Scerankové (*1980) tematizoval lidský sen, jenž se mnohdy stává neodbytným a naléhavým. Proto se autorka rozhodla nalézt smysl jeho sdělení a zrekonstruovat jej pomocí projekce a interaktivního objektu.Výstava s názvem Zpráva z neokortexu umožnila divákovi nahlédnout do prostoru „nevědomí“ a zároveň mu ponechává místo k vlastnímu výkladu, nadsázce a hře. A to i za tu cenu, že se jedná o hru mrazivou, vedoucí k nepochopení, nebo alespoň k částečnému porozumění sobě samotnému. Fyzickou konfrontací s tvarově nejednoznačným objektem a vizuálním prožitkem vzniká v našich myslích náš vlastní obraz, jenž je skutečným sdělením mladé umělkyně.

Pavla Sceranková je absolventkou ateliérů konceptuální a intermediální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze. Tam v současné době pokračuje také v doktorandském studiu pod vedením Vladimíra Skrepla.