Start up: Johana Pošová – Podtlak

Zdrojem tvorby Johany Pošové jsou zdánlivě malicherná nenápadná gesta bytostí, dočasné záznamy jejich přítomnosti a symbolika věcí, které však otevírají mnoho možností interpretace. Výstava nazvaná Podtlak představí výběr z nových fotografií a videoprojekci, společně odhalující lidské tělo zasažené vnitřním napětím.

Johana Pošová vystudovala v Ateliéru fotografie Hynka Alta a Aleksandry Vajd na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové.