Start up: Dominik Gajarský – Carausius morosus

Dominik Gajarský (*1986) pracuje většinou s médiem fotografie a filmu nebo jiných audiovizuálních technik, svá díla však zakládá především na výrazném myšlenkovém obsahu. Jeho nejsoučasnější práce nesoucí název živočišného druhu Carausius morosus, ukazuje v precizně vizuálně koncipované instalaci mnohovrstevnaté téma kulturních, sociálních a genderových odlišností a střetů.

Metaforický příběh pakobylky, bytosti cizokrajného původu násilně přenesené do naší kulturní báze naznačuje komplikovanost všech nastolených vztahů, a zároveň meze našich schopností jim porozumět.

Výstava je součástí původního cyklu Start Up, v jehož rámci již GHMP představila téměř čtyři desítky mladých autorů. V roce 2016 bude cyklus – v reformované podobě s novou koncepcí, logem, a časem i v novém výstavním prostoru GHMP v Colloredo Mansfeldském paláci – zaměřen na autory, kteří jsou přes své mládí již výrazně etablovaní nejen v českém prostředí a jejich tvorba má své specifické směřování. Spojujícím momentem je pro ně zkušenost zahraničních rezidencí či stáží a reflexe těchto zkušeností v jejich aktuálních dílech, ale také tematický přesah k časově i prostorově vzdálenějším než jen lokálním uměleckým kontextům.

tisková zpráva