Radek Kratina (1928–1999)

První souborná výstava Radoslava (Radka) Kratiny v Domě U Kamenného zvonu představuje umělce, jehož tvorba osobitým způsobem reflektovala neokonstruktivistické a kinetické tendence v českém umění druhé poloviny 60. let. Expozici tvoří průřez Kratinovou tvorbou, kterou charakterizuje na jedné straně racionalita, smysl pro geometrii a konstrukci formy, na straně druhé všudypřítomný prvek nezávazné hry, obsažené v principu variability jeho prací.

„Variabily“, jak umělec nazýval své dřevěné a později kovové reliéfy a objekty, založené na proměnlivosti reliéfních struktur, byly v šedesátých a sedmdesátých letech v kontextu českého umění ojedinělé. Téměř tři desetiletí je Kratina rozvíjel v nesčíslných variantách, které v devadesátých letech vyústily do prostorových vertikálních soch-objektů. Právě princip proměny řadí Kratinovu tvorbu do širšího rámce kinetismu, avšak podmíněného účastí diváka, který aktivními zásahy do struktury díla donekonečna obměňuje výslednou, předem nedefinovatelnou podobu, která zůstává dílem náhody.

Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Museem Kampa – Nadací Jana a Medy Mládkových.

Záštitu nad výstavou převzal primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

K výstavě byla nakladatelstvím Gallery vydána výpravná publikace, která je
k dostání za 995 Kč na pokladně Domu U Kamenného zvonu.