Pomník mistra Jana Husa a jeho tvůrci panelová expozice open-air

Patrně největším a nejznámějším pomníkem mistra Jana Husa je monumentální sochařské a architektonické dílo na Staroměstském náměstí. Od prvotního impulsu postavit pomník mistra Jana Husa v Praze v roce 1889 k výsledné realizaci uběhlo více než čtvrt století. Během té doby se změnily snad všechny původní předpoklady a historické okolnosti, které stály u zrodu úmyslu postavit pomník navzdory nevoli velké části politického reprezentace i správních úřadů.

Úsilí jednotlivců, Spolku pro zbudování pomníku mistra Jana Husa v Praze, mnoha vlasteneckých organizací i lidových projevů národního uvědomění a soudržnosti, bylo nakonec korunováno úspěchem a směřovalo k celonárodnímu slavnostnímu odhalení monumentálního pomníku k pětistému výročí mistrovy mučednické smrti v roce 1915. Bohužel plánovanou národní slavnost překazilo vyhlášení první světové války o rok dříve.

Uběhlo další století, pomník letos slaví sto let od svého dokončení, připomínáme si šestisté výročí od upálení mistra Jana Husa v Kostnici. Galerie hlavního města Prahy, která pomník v centru Prahy spravuje, dokončila k oběma významným výročím komplexní restaurování celého monumentu. Vlastnímu restaurování předcházel několikaletý průzkum, během kterého se podařilo dílo dokonale poznat a zvolit ve spolupráci se zástupci památkové péče optimální restaurátorské postupy i konzervační péči.

U příležitosti stého výročí od svého vzniku a odhalení bude zrestaurovaný pomník slavnostně předán dne 2. června 2015 v 17 hodin zástupcům hlavního města Prahy, jejím obyvatelům i návštěvníkům. Slavnostního aktu, během kterého bude podepsána pamětní listina, se vedle ředitelky Galerie hl. města Prahy Magdaleny Juříkové zúčastní předseda vlády Bohuslav Sobotka a radní pro kulturu hl. města Prahy Jan Wolf. Pozdrav a hold uměleckému dílu i odkazu velkého kazatele přijede složit i delegace z Husince, rodného města Jana Husa a zástupci Husitského muzea v Táboře, kteří do pamětní schrány vloží pamětní plakety.

Pamětní listina, spolu s titulními listy denního tisku a drobnými pamětními předměty byla vložena do schrány, která se zapečetila cínem a byla uložena k základnímu kameni v první etáži podzemních chodeb. Poté byl restaurátory definitivně uzavřen vchod do podzemí, zasypán zeminou a pro následující desítky let zcela znepřístupněn.

V období největšího turistického ruchu připravila Galerie hlavního města Prahy také projekt panelové výstavy na Staroměstském náměstí. Výstava navazuje na loňskou velmi úspěšnou venkovní expozici, která návštěvníkům přiblížila proces právě probíhajícího restaurování. Venkovní expozici budou v letních měsících tvořit panely seznamující návštěvníky Prahy s  historií Pomníku mistra Jana Husa, s jeho tvůrci, s dobovými fotografiemi zachycujícími výstavbu pomníku, v neposlední řadě také detailní snímky bronzových figur a objasnění jejich významu a ikonografie. Výstava na pěti velkoplošných trojbokých panelech, které jsou umístěny v zádech pomníku u komunikace vedoucí z Pařížské do Dlouhé třídy.

tisková zpráva