Polohy současné abstrakce

V prostoru Start up Galerie hlavního města Prahy hostila o prázdninách projekt Artbanka, který se snaží podpořit mladé umělce z celé České a Slovenské republiky. Myšlenka odstartování kariéry prostřednictvím nákupu děl a následného pronajímání vznikla již v zahraničí a mnohde úspěšně funguje, v českém kontextu se o totéž jako první zasadila galerie Dvorak Sec Contemporary. Výběr z děl Artbanky zahrnoval tvůrce na Start upu již prezentované, výstava v přízemí Domu U Zlatého prstenu se však pokusila představit díla čerstvých absolventů uměleckých škol v pražském kontextu dosud neznámá.

Václav Kočí (*1981) vystudoval Malířský ateliér na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, dále pokračoval doktorandským studiem v oboru Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz. Umístil se na 3. příčce v soutěži Art Kontakt 2004. Kombinací minimalismu a abstraktního expresionismu vytváří lineární a často pravoúhlý prostor v pastelových barvách. V jeho díle najdeme jistou návaznost na generaci amerických malířů 60. let.

Ira Svobodová (*1986) je studentkou v ateliéru malby Michaela Rittsteina na AVU v Praze. Své umělecké zkušenosti načerpala mimo jiné i během studijní stáže v Brazílii. Její obrazy jsou charakteristické geometrickými tvary s důrazem na precizní kompozici. Ira vystavovala např. v Pražském domě fotografie, Trafo galerii, Meetfactory, ale i na Artbeat festivalu v Londýně.

Petr Dub (*1976) Absolvent brněnské FaVU, v současnosti tam působí jako doktorand v Ateliéru intermédií. Finalista soutěže The Sovereign European Art Prize 2010. Abstraktní modelace látek experimentující s tvarem a odstraňování determinantu prostorového ohraničení malířského díla a jeho přenos z dvoudimenzionální reality do trojrozměrné skutečnosti umožňuje autorovi svobodnější manipulaci s dispozicí instalačních prostor, a přesto mu dává možnost zachovat elementární prvky malby jako takové.

Josef Mladějovský (*1986) Absolvent Fakulty umění v Ostravě, kde se zaměřil na malbu u Františka Kowolowského. Vystavoval na řadě míst v Ostravě a okolí, ale také v Praze a Bruselu. V jeho tvorbě převažují ostré tvary v rozmanitých kompozicích.

Martin Moflár (*1975) studoval na Fakultě výtvarných umění a intermédií Technické univerzity v Košicích. Během studia dospěl ke geometrické abstrakci, kterou rozvíjí dodnes. Na jeho velkoformátových obrazech můžeme vidět velké monochromní plochy a geometrické tvary bez jasných hranic. Je pro něj důležitý motiv evoluce.

Jakub Janovský (*1984) V letech 2004–2009 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Vychází z kresby, maluje impulzivně opuštěná místa a morbidní figurální motivy. Jeho obrazy se vyznačují expresivitou a naléhavostí. V roce 2009 zahájil výstavní cyklus Start up v Galerii hlavního města Prahy, zaměřený na mladé umělce.

Alžběta Říhová (*1981) studovala v ateliéru malby u Stanislava Diviše a Jiřího Černického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Zabývá se podobně jako Ira Svobodová abstrahovanými perspektivními kompozicemi z geometrických těles, v nichž uplatňuje dekonstruktivistické principy.