Osudy / Pohledem Pokory s Nadějí

Lidé bez domova

Fotografie Martina Pokory, které vznikly ve spolupráci s NADĚJÍ, hostí Galerie hlavního města Prahy.

Život každého člověka má svoji bohatou historii, tak jako ji má i každé město, místo, dům. Není tomu jinak ani u Colloredo-Mansfeldského paláce – dějiny této stavby sahají až do středověku. Dům přestál mnoho prodejů, přestaveb, zvelebování i chátrání, společenských i kulturních událostí. Vystřídal řadu majitelů a obyvatel, kteří zde žili své osudy.

Také lidé bez domova, kteří žijí mezi námi dnes, mají své dynamické osudy. Pražská NADĚJE si letos připomíná 25. výročí založení. V porovnání s Colloredo-Mansfeldským palácem to není mnoho, ale v lidském životě hraje každý rok důležitou roli. A tak čtvrt století trvání organizace, která v hlavním městě právě lidem bez domova pomáhá, má svůj význam.

Příběh paláce napříč stoletími i příběhy některých našich potřebných bližních – ne zas tak dlouhé – se protnuly. Během srpna a září se s nimi, budete moci seznámit.