Neklidná figura Exprese v českém sochařství 1880–1914

út-ne 10–18 h
čt 10–20 h

Autoři koncepce: Petr Wittlich, Sandra Baborovská
Kurátorka: Sandra Baborovská

vstupné
plné 120 Kč
snížené 60 Kč

pod záštitou primátorky hl. m. Prahy, Adriany Krnáčové

ve spolupráci s Národní galerií v Praze

 

Adresa
Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

V období od 80. let 19. století až do 1. světové války dosáhlo české figurální sochařství vysoké umělecké úrovně, zcela srovnatelné s moderní evropskou tvorbou. Výstava sleduje toto historické dění v charakteristických ukázkách z díla jeho předních představitelů. Dynamický umělecký vývoj otevřel Josef Václav Myslbek a rozvinul se díky příslušníkům mladších generací – Františku Bílkovi, Stanislavu Suchardovi, Josefu Mařatkovi, Quidu Kociánovi, Bohumilu Kafkovi, Ladislavu Šalounovi, Janu Štursovi a mnoha dalším.

Jejich tvorba je konfrontována s charakteristickými díly světových sochařů, kteří zasáhli do českého vývoje svými pražskými výstavami (Auguste Rodin, Constantin Meunier, Antoine Bourdelle). Tyto ukázky jako výpůjčky ze světových muzeí významně obohacují profil výstavy, a činí tak z tohoto výstavního projektu v českém kontextu mimořádnou událost.

Výstava obnovuje zájem našeho publika o kvalitní část české kulturní tradice a poukazuje na příklady, jež mohou být podnětné i pro současnost.

tisková zpráva