Mentální prostor, mentální krajina – Michal Škoda, Čestmír Suška

Kurátorka: Magdalena Juříková

Výstava spojuje dva umělce, kteří pracují s abstraktní formou, je za ní ale určitý příběh. Je to esence mnoha zážitků a zkušeností — autoři cítí potřebu je v koncentrované či spíše esenciální podobě vyjádřit svým dílem.

z výstavy Mentální prostor, mentální krajina – Michal Škoda, Čestmír Suška, Pražský dům v Bruselu, 2022. Foto Dáša Kneřová

Michal Škoda (*1962) pracuje s maximálně redukovanými tvary, které v prostoru hybridně expandují a nepřipomínají tak klasické stereometrické útvary, ale spíše schránky s neurčitým obsahem. Vedle toho se intenzivně zabývá kresbou, která je plošným vyjádřením prostorových rozvrhů sledovaných v objektech. Spolu s minimalistickým tvaroslovím je důležitou výrazovou složkou jeho prací užití černého monochromu nebo jednoduchého kontrastu černé a bílé. V kresbě mu jde také o zprostředkování vloženého času a energie, kterou investuje do kontemplativního procesu tužkou a grafitem zpracovaných ploch.

Čestmír Suška (*1952) je školením sochař, věnuje se však i mnoha dalším žánrům. V minulosti to byly zejména performance a site-specific práce. Kresba je u něj zcela svébytnou formou vyjadřování a rozhodně není předstupněm k jeho skulpturám a plastikám. Tematicky se však drží v podobných rovinách. Tak jako v sochařské práci i tady vyhledává různé inspirativní techniky a materiály, např. kompozici z detailů vyřezaných z plášťů cisteren nechá zvlhnout na papíře a vznikne kresba rzí. V kresbě jako v sochách hledá výraz svého vztahu k prostoru jako k univerzu a k duchovní atmosféře, které je aktivním spolutvůrcem.

z výstavy Mentální prostor, mentální krajina –  Michal Škoda, Čestmír Suška, Pražský dům v Bruselu, 2022. Kresby Michala Škody. Foto Dáša Kneřová
z výstavy Mentální prostor, mentální krajina – Michal Škoda, Čestmír Suška, Pražský dům v Bruselu, 2022. Kresby Michala Škody. Foto Dáša Kneřová
z výstavy Mentální prostor, mentální krajina –  Michal Škoda, Čestmír Suška, Pražský dům v Bruselu, 2022. Tisk Čestmíra Sušky. Foto Dáša Kneřová
z výstavy Mentální prostor, mentální krajina – Michal Škoda, Čestmír Suška, Pražský dům v Bruselu, 2022. Tisk Čestmíra Sušky. Foto Dáša Kneřová
Pražský dům v Bruselu. Foto Dáša Kneřová
Pražský dům v Bruselu. Foto Dáša Kneřová
z výstavy Mentální prostor, mentální krajina –  Michal Škoda, Čestmír Suška, Pražský dům v Bruselu, 2022. Objekt Čestmíra Sušky. Foto Dáša Kneřová
z výstavy Mentální prostor, mentální krajina – Michal Škoda, Čestmír Suška, Pražský dům v Bruselu, 2022. Objekt Čestmíra Sušky. Foto Dáša Kneřová

Info

Mentální prostor, mentální krajina – Michal Škoda, Čestmír Suška

od: 30. 6. 2022
do: 23. 8. 2022

Kurátorka: Magdalena Juříková

Adresa
Pražský dům v Bruselu
Avenue Palmerston 16
1000 Brusel, Belgie
Mapa

Vstupné

rezervace prohlídky praguehouse@praha.eu

Výstava je pořádána Pražským domem v Bruselu a GHMP při příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU