Mattoni by Dopitová – Na všechny světové strany

Nová plastika Mileny Dopitové s názvem „Mattoni by Dopitová – Na všechny světové strany“ u sjezdu na Letiště Václava Havla Praha dočasně zaplní prázdné místo po plastice „Vzlet II“ Valeriana Karouška a Jiřího Nováka, která prochází restaurováním pod odborným dohledem Galerie hlavního města Prahy (GHMP). Na restaurování uměleckého díla přispějí Karlovarské minerální vody (KMV), díky nimž vznikla také plastika Mileny Dopitové.

Návrh Dopitové byl vybrán na základě soutěže, kterou vypsal zadavatel KMV. GHMP byla do poroty přizvána jako odborný konzultant.

Od roku 1972 byla nedílnou součástí sjezdu k pražskému leteckému přístavu osm metrů vysoká plastika „Vzlet II“ prohlášená za kulturní památku. Společné dílo sochařů Valeriana Karouška a Jiřího Nováka dokončil právě druhý jmenovaný kvůli Karouškově tragické smrti roku 1970 při horolezecké výpravě na peruánskou horu Huascarán.

Po 41 letech musel být Karouškův objekt pro svůj havarijní stav demontován a odvezen do depozitáře GHMP. V současné době za přispění společnosti KMV probíhá restaurování díla tak, aby se plastika „Vzlet II“ mohla vrátit na své původní místo. „Oprava plastiky byla na základě výběrového řízení svěřena přednímu českému restaurátorovi Andreji Šumberovi, který provede rekonstrukci pláště v původním materiálu a původními technologiemi. Zároveň bylo nově navrženo řešení, které umožní odvádění kondenzované vody z vnitřních prostor sochy,“ říká Magdaléna Juříková, ředitelka GHMP. Zrestaurované dílo bude  GHMP předáno do konce roku 2016.

Ze vzájemné spolupráce GHMP s KMV vznikl nápad na vytvoření uměleckého díla, které plastiku „Vzlet II“ nahradí po dobu jejího restaurování. „Dlouhodobě podporujeme českou kulturu, umění a české umělce. Společně s GHMP jsme oslovili tři vybrané umělce, z jejichž návrhů zvolila výběrová komise složená ze zástupců GHMP a společnosti KMV vítězný návrh autorky Mileny Dopitové,“ popisuje vznik nového díla Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti KMV.

„Minerální voda Mattoni patří k nejznámějším českým značkám. Majestátní symbol orla rozpíná na lahvi Mattoni křídla už více než 140 let. Objekt Na všechny světové strany připomíná existenci a úspěchy těchto minerálních vod nejen v čase minulém, současném, ale předznamenává pokračování této tradice i v čase budoucím,“ popisuje ideový vznik díla autorka Milena Dopitová.

„Sestava tří částí objektu připomíná vřídlo pramene nebo architekturu například kaple, brány apod. Celková kompozice rozvíjí a akcentuje vícepohledovost objektu. Hlavy orlů dominantně charakterizují sílu, odvahu a jistotu v dosažení následných cílů,“ dodává Dopitová.

Značka Mattoni Karlovarských minerálních vod je tradičním partnerem umělců a uměleckých akcí. Například byla generálním partnerem výstav moderního umění PragueBiennale či pořádala projekt Mattoni Water Colours, který představil české i světové výtvarné umění.

Plastika „Mattoni by Dopitová – Na všechny světové strany“ Mileny Dopitové
Dílo se sestává ze tří na sebe umístěných, vzájemně se protínajících siluet orla železné konstrukce z jäcklů s vnějším plechovým pláštěm. Každá je provedená v jiném odstínu červené. Rozměr je v půdorysu 10 m × 9 m a výška je 7,6 m.

Milena Dopitová (*1963)
Objektovou tvorbou se zabývá téměř dvacet let od dob studia na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v současné době vede Intermediální atelier I se zaměřením na prostorovou tvorbu. Účastnila se řady výstav u nás i v zahraničí. Z poslední doby uveďme příklad realizace objektu “Darovanému městu”, který byl součástí projektu Sochy ve veřejném prostoru města Brna a následně byl vystaven na samostatné výstavě v Městské knihovně GHMP v Praze.

Karlovarské minerální vody
Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vodu Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do více než 20 zemí světa a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a na Ukrajině. Profesionální přístup KMV i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění. Společnost se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě v České republice. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV jsou členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact – největší světové iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN.

tisková zpráva