Matěj Smetana: Unavená radost

Kurátorka: Sandra Baborovská

Adresa
Dům U Zlatého prstenu
Týnská 6
110 00 Praha 1

Matěj Smetana (*1980) představil sérii čtyř krátkých plastelínových animací, které pracují s klasickým filmovým jazykem. Plastelínu zvolil pro její nepřesný organický tvar, možnost stylizace a zjednodušenou barevnost. Krátké příběhy z cyklu Unavená radost jsou smyšlené, ale v jejich podtextu se skrývá metaforický význam. Jedná se o osamělé intimní hry hlavního hrdiny, jež mají většinou smutné důsledky. Svým melancholickým projektem se Matěj Smetana dostává za hranice dosavadní tvorby, kterou znají převážně brněnští diváci. Umělec absolvoval Fakultu výtvarných umění v Brně, ateliéry intermédia, kresba a malířství. V současné době studuje doktorandský program u Jiřího Příhody na pražské AVU.