Markéta Magidová: To není víla, to je máma venkovní výstava

Kurátorka: Karina Kottová

Výstava Markéty Magidové v Galerii Vltavská je reakcí na sousoší Olgy a Miroslava Hudečkových, kteří v 80. letech minulého století navrhli do architektonické koncepce stanice pražského města Vltavská fontánu nazvanou Faun a Vltava.

Obě postavy zobrazují v jejich mytologické lehkosti, v oslavě proudu života. Faun je tu ale poněkud svobodnější než Vltava – sedí na vrcholu se svou flétnou, zatímco Vltava drží říční kameny a nechá po sobě stékat prameny vody, jež celou fontánu rozeznívají. Markéta Magidová se v aktuální práci snaží zamíchat kartami mytologických archetypů i mnohem současnějších společenských a genderových stereotypů a ukázat Fauna a Vltavu v nových konstelacích. Ve svých velkoformátových digitálních obrazech, které umísťuje do těsné blízkosti původního sousoší, například zaměňuje Faunovu flétnu za láhev s kojeneckým mlékem a do náručí mu vkládá nemluvně, aby si Vltava/máma na chvíli odpočinula a mohla dělat cokoli, co pro sebe bude v tu chvíli chtít – ať už to znamená bavit se, pořádně se vyspat, pracovat nebo třeba jet do lázní. V dalších obrazech ukazuje autorka Vltavu a Fauna v různých rodinných konstelacích, s nemocnými nebo ukřičenými dětmi, v radostech i starostech, které je vytrhují z jejich archetypálních, neměnných rolí a přibližují neukotvené současnosti, ve které otázky, kdo tvoří rodinu, komu přísluší jaké role a jaké si dokážeme představit alternativy vůči zavedeným a často omezujícím normám nabývají na politické a společenské intenzitě.

Na jednom z obrazů Magidové leží Vltava pod peřinou z leknínů, jako vykořeněná bytost připomínající utonulou Ofélii. Tady se snad nejvíc prolíná téma Vltavy jako řeky a její personifikace jako ženy. Ženám, nebo obecněji ženskému principu jsou často připisovány „vodní“ vlastnosti, jako je paměť, vnímavost, přizpůsobivost, smyslnost nebo vytrvalá síla. Aliance vodních a ženských principů v době, kdy je (znovu) třeba bojovat za jejich práva, se přitom víc než nabízí. Když se z archetypů stanou skutečné příběhy a když přírodní entity získají rovnocenný hlas v lidském společenství, můžeme se k nim přiblížit, vcítit se do nich, a to nám snad také může pomoci hledat cesty k udržitelnější a ohleduplnější budoucnosti.

z výstavy To není víla, to je máma Markéty Magidové, Galerie Vltavská, 2021. Foto Martin Micka
z výstavy To není víla, to je máma Markéty Magidové, Galerie Vltavská, 2021. Foto Martin Micka
z výstavy To není víla, to je máma Markéty Magidové, Galerie Vltavská, 2021. Foto Martin Micka
z výstavy To není víla, to je máma Markéty Magidové, Galerie Vltavská, 2021. Foto Martin Micka
z výstavy To není víla, to je máma Markéty Magidové, Galerie Vltavská, 2021. Foto Martin Micka
z výstavy To není víla, to je máma Markéty Magidové, Galerie Vltavská, 2021. Foto Martin Micka

Info

Markéta Magidová: To není víla, to je máma venkovní výstava

od: 10. 11. 2021
do: 4. 3. 2022

Kurátorka: Karina Kottová

Organizátor: Umění pro město

Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy

 

 

Adresa
Galerie Vltavská

kaskády u vestibulu metra Vltavská