Lidé z Vltavské venkovní výstava

Kurátorka: Marie Foltýnová

Dne 20. 12. 2020 byla na venkovních opěrných zdech instalována fotografická výstava pouličního fotografa Kevina V. Tona s názvem Lidé z Vltavské. Dokumentováním pouličního života se Ton zabývá dlouhodobě, lokalitě okolí stanice metra Vltavská a přilehlých holešovických periferií a jejích obyvatel se soustavně věnuje od roku 2015. Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy touto venkovní výstavou zahajuje projekt venkovní galerie, kde se budou každé tři měsíce obměňovat nové výstavy.

Kevin V. Ton, Vltavská

Pro experimentální nultý termín venkovní galerie se kurátorka Galerie hlavního města Prahy Marie Foltýnová rozhodla oslovit pouličního fotografa Kevina V. Tona, aby vybral fotografie úzce související s bezprostředním okolím Vltavské či dolních Holešovic. Výstava Lidé z Vltavské má jednoduché a čitelné téma. Je to zároveň reakce na letošní pandemii, která zasáhla život lidí na ulici stejně jako všechny výstavní projekty uvnitř galerií. Kevin V. Ton je fotograf na volné noze, nositel řady ocenění, nejnověji v kategorii Každodenní život v soutěži CZECH PRESS PHOTO 2020. Celoživotně se věnuje živé, černobílé fotografii se zaměřením na humanistickou dokumentární fotografii, zejména pak na dlouhodobé projekty. Před několika lety inicioval založení fotografického spolku VERUM PHOTO. Žije v Praze. Dlouhá léta se věnuje fotografii pouliční.

Kevin V. Ton, Vltavská
Kevin V. Ton, Vltavská
Kevin V. Ton, Vltavská
Kevin V. Ton, Vltavská
Kevin V. Ton, Vltavská
Kevin V. Ton, Vltavská
Kevin V. Ton, Vltavská
Kevin V. Ton, Vltavská

Info

Lidé z Vltavské venkovní výstava

od: 20. 12. 2020
do: 31. 3. 2021

Kurátorka: Marie Foltýnová

Organizátor: Umění pro město

Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy

 

 

tisková zpráva

Adresa
metro C – Vltavská