Josef Sudek: Topografie sutin

Ve švýcarském Curychu působící mezinárodně respektovaný architekt, sochař a malíř Santiago Calatrava se v Praze představí jak svou volnou tvorbou, tak také prostřednictvím architektonických modelů, které nám přiblíží jeho nejvýznamnější realizace roztroušené po celém světě. Jedním z jeho enigmatických děl je v roce 2016 dokončený terminál World Trade Center v New Yorku ve tvaru vzpínajících se křídel. Jeho první stavbou na území USA bylo rozšíření Muzea umění v Milwaukee od Saarinena, kde použil obdobný princip s tím, že křídla jsou pohyblivým elementem. Vytvořil však také celou řadu vynikajících mostních staveb (v 80. a 90. letech 20. století víc než 50), mezi jinými na Canale Grande v Benátkách nebo Strunový most v Jeruzalémě. Mezi jeho nejrozsáhlejší realizace patří Město umění a vědy ve Valencii 1991–2005, odkud pochází.

Ve své architektonické práci vychází z každodenně provozovaného kresebného studia lidského těla, z morfologie inženýrských konstrukcí a v neposlední řadě z geometricky formulovaného sochařského díla. Je držitelem Peretovy ceny za architekturu (1987), zlaté medaile American Institute of Architects (2005) a Evropské ceny za architekturu 2015. Vystavoval v minulosti v MOMA i v Metropolitním Muzeu v New Yorku.

tisková zpráva

Josef Sudek, „Střední část bývalé Jesuitské koleje u sv. Ignáce pobořená náletem 14. února 1945 a již částečně znovu zbudovaná“ (Kalendář, obr. 22), 1945, bromostříbrná fotografie, 17,6×23,5 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 1698. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, „Střední část bývalé Jesuitské koleje u sv. Ignáce pobořená náletem 14. února 1945 a již částečně znovu zbudovaná“ (Kalendář, obr. 22), 1945, bromostříbrná fotografie, 17,6×23,5 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 1698. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, Rajský dvůr kláštera v Emauzích, 1945, digitálně upravený negativ, 18×13 cm, Fototéka ÚDU, S12326N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, Rajský dvůr kláštera v Emauzích, 1945, digitálně upravený negativ, 18×13 cm, Fototéka ÚDU, S12326N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, Sousoší alegorie Útisku ze Suchardova pomníku Františka Palackého ve skladišti kovů na Maninách, 1945, digitálně upravený negativ, 13×18 cm, Fototéka ÚDU, S12469N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, Sousoší alegorie Útisku ze Suchardova pomníku Františka Palackého ve skladišti kovů na Maninách, 1945, digitálně upravený negativ, 13×18 cm, Fototéka ÚDU, S12469N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, „Rozložená kamenná socha F. Palackého od St. Suchardy ve skladišti na Maninách“ (Kalendář, obr. 10), 1945, bromostříbrná fotografie, 17,7×23,3 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 528. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, „Rozložená kamenná socha F. Palackého od St. Suchardy ve skladišti na Maninách“ (Kalendář, obr. 10), 1945, bromostříbrná fotografie, 17,7×23,3 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 528. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, Pohled na Dům U Kamenného beránka vlevo a Staroměstskou radnici poškozenou během Pražského povstání v pozadí, 1945, digitálně upravený negativ, 13×18 cm, Fototéka ÚDU, S12531N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, Pohled na Dům U Kamenného beránka vlevo a Staroměstskou radnici poškozenou během Pražského povstání v pozadí, 1945, digitálně upravený negativ, 13×18 cm, Fototéka ÚDU, S12531N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, „Kostel P. Marie v Emauzích, pobořený náletem 14. února 1945. Pohled do kněžiště“ (Kalendář, obr. 30), 1945, bromostříbrná fotografie, 23,4×17,5 cm, soukromá sbírka v Praze. © Josef Sudek, dědicové
Josef Sudek, „Kostel P. Marie v Emauzích, pobořený náletem 14. února 1945. Pohled do kněžiště“ (Kalendář, obr. 30), 1945, bromostříbrná fotografie, 23,4×17,5 cm, soukromá sbírka v Praze. © Josef Sudek, dědicové