Jiří Matějů: Mezi mnou a tebou

Malíř Jiří Matějů (*1960) je jedním z výrazných solitérů české umělecké scény. Jeho dílo se na první pohled zdá být obtížně zařaditelné jinam než do op-artově orientované geometrické abstrakce. Co je ale klíčem ke čtení obrazového světa Jiřího Matějů? Jsou to názvy děl – Den za dnem, Něco o zemi, Město, Zlatá střední cesta ad. U umělců racionálních tendencí bychom tuto přiznanou metaforičnost neočekávali. Zde nacházíme moment, který nám může osvětlit umělcovo principiální vnímání reality odlišné od pouhého metrického či modelového uchopování matrixu.

Jiří Matějů se ve svém díle oprošťuje od zkušenosti slova, které je pro „představu čistého příběhu“ zavádějící či významově inflační a staví jazyk do role komplementární metaforičnosti k samotnému obrazu, což není oddělení jazyka a vidění, ale dání těchto nástrojů do vzájemného dynamického vztahu. Usiluje o to, dostat se před symbolický moment „babylonského zmatení jazyků“, do stavu čistého vidění jako myšlení.