Jan Hendrych: Sochy a mosty

Kurátoři: Marie Foltýnová a Petr Tej

Foto Michal Hančovský

V letošním roce dojde k otevření nové pražské lávky, která propojí Karlín a Holešovice. Na jejím středu na ostrově Štvanice sochař Jan Hendrych ve spolupráci s architektem Petrem Tejem, autorem lávky, a Galerií hlavního města Prahy umístí figurální plastiku ženy, která může být zosobněním ostrova stejně jako duší nového mostu. Výstava v komunitní Kobce 17 na Smíchovské náplavce se tematicky věnuje jak návrhu sochy pro Štvanici, tak i dalším dílům sochaře Jana Hendrycha, která souvisejí s mosty a lávkami. Hendrych se od 70. let 20. století až do současnosti opakovaně vrací k motivu stavby spojující dva protější břehy. Vytvořil řadu návrhů volných plastik s námětem mostu postupně abstrahovaného do expresivních forem, ve kterých se objevuje symbolika spojená s atributy českého světce Jana Nepomuckého, jenž se stal pro svůj osud a martyrium často zobrazovaným patronem všech lodníků, vorařů a jako symbol šťastného návratu stával u většiny mostů. Vzájemný vztah sochy a mostu v díle Jana Hendrycha lze také chápat jako personifikaci vztahu umění a architektury, člověka a krajiny, pozemského života a víry ve vyšší duchovní sféry.

Info

Jan Hendrych: Sochy a mosty

od: 25. 4. 2023
do: 21. 5. 2023

Kurátoři: Marie Foltýnová a Petr Tej
Architekt: Petr Tej

Ve spolupráci s Umění pro město

tisková zpráva

Adresa
Kobka 17 – Smíchovská náplavka

Otevřeno
út–pá 14–18 h
so–ne 11–18 h

Vstupné

zdarma