Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci dlouhodobá expozice

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem snoubícím v sobě prvky vrcholného baroka i pozdějších rokokových a druhorokokových úprav.

strop tanečního sálu v Colloredo-Mansfeldském paláci. Foto Tomáš Souček
strop tanečního sálu v Colloredo-Mansfeldském paláci. Foto Tomáš Souček

Barokní objekt nacházející se na jednom z nejexponovanějších míst staré Prahy, u Karlova mostu, byl postaven na základech románské a gotické zástavby a renesanční budovy. Mezi jeho majiteli najdeme řadu zajímavých osobností od hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného za účast při pražském stavovském povstání, přes jezuitský řád, saského kurfiřta, krutého hraběte Bredu až k Pavlu Jindřichovi knížeti z Mansfeldu-Fondi. Kníže nechal v letech 1736–1737 původní palác, navržený zřejmě Giovannim Battistou Alliprandim, přestavět Františkem Ignácem Prée do vrcholně barokní podoby. Definitivní novorokokovou tvář interiérům stavby pak v šedesátých letech devatenáctého století vtiskla rodina Auerspergů, která pak kolem roku 1900 přestavěla velkou část paláce na luxusní činžovní dům. Nejkrásnějším a zřejmě nejlépe dochovaným prostorem paláce je taneční sál, jehož definitivní výzdoba byla patrně dokončena v letech 1736–1737. Autory nástropní fresky s námětem shromáždění olympských bohů jsou freskař Pietro Scotti a kvadraturista Giovanni Battista Zeist. Palác je spojen s významnými šlechtickými rody, ale také s kulturními a historickými událostmi, mezi jinými s posledním zasedáním královské rady „zimního krále“ Friedricha Falckého po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Po druhé světové válce byl palác využíván Československou akademií věd. V současnosti objekt spravuje Galerie hlavního města Prahy.

Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček
Colloredo-Mansfeldský palác – interiér. Foto Tomáš Souček

Info

Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci dlouhodobá expozice

od: 27. 6. 2013
do: 3. 4. 2022

Adresa
Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 189/2
110 00 Praha 1
Mapa

Otevřeno
út–ne 10–18 h

v zimních měsících 1. 11. 2021–31. 3. 2022
út-ne 10–16

Budova nemá bezbariérový přístup

Vstupné

se vstupenkou do Colloredo-Mansfeldského paláce zdarma

Bookshop Cafe