Dvojexpozice Sbírka Pražského domu fotografie v GHMP

út-ne 10–18 h

Kurátor: Josef Moucha

vstupné
plné 120 Kč
snížené 60 Kč

Adresa
Dům fotografie
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1 – Staré Město
Mapa

Výstava Dvojexpozice představí výběr fotografií z 557 položek sbírky Pražského domu fotografie, která byla začleněna jako dar do akvizic Galerie hlavního města Prahy na podzim roku 2010. Soubor originálů, často zvětšenin na bromostříbrném papíře, zachycuje průřez fotografickou tvorbou 20. století převážně českých autorů, s důrazem na soudobou tvorbu, zvláště 80. a 90. let. Výjimečně se dotýká i prvních roků nového tisíciletí.

Výstava nesleduje tematická hlediska ani ucelenost žánrového spektra. Představí vybrané autorské příspěvky, ve kterých vynikne časová souběžnost různých tvůrčích metod. Zastoupeni jsou solitérní osobnosti jako Pavel Baňka, Vladimír Birgus, Michaela Brachtlová, Dagmar Hochová, Karel Cudlín, Eva Fuka, Viktor Kolář, Jan Ságl, Jindřich Štreit, Petr Zhoř a další.