Dvojexpozice Sbírka Pražského domu fotografie v GHMP

Výstava Dvojexpozice představí výběr fotografií z 557 položek sbírky Pražského domu fotografie, která byla začleněna jako dar do akvizic Galerie hlavního města Prahy na podzim roku 2010. Soubor originálů, často zvětšenin na bromostříbrném papíře, zachycuje průřez fotografickou tvorbou 20. století převážně českých autorů, s důrazem na soudobou tvorbu, zvláště 80. a 90. let. Výjimečně se dotýká i prvních roků nového tisíciletí.

Výstava nesleduje tematická hlediska ani ucelenost žánrového spektra. Představí vybrané autorské příspěvky, ve kterých vynikne časová souběžnost různých tvůrčích metod. Zastoupeni jsou solitérní osobnosti jako Pavel Baňka, Vladimír Birgus, Michaela Brachtlová, Dagmar Hochová, Karel Cudlín, Eva Fuka, Viktor Kolář, Jan Ságl, Jindřich Štreit, Petr Zhoř a další.