Dům matky a Dům syna – Pomník Jana Palacha

Dům matky a Dům syna – slavnostní odhalení pomníku Jana Palacha proběhlo 16. ledna 2016 v odpoledních hodinách.

Umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka, věnované městu Praze a československému lidu v roce 1991, bylo inspirováno básní Davida Shapiro Pohřeb Jana Palacha, kterou básník napsal bezprostředně po aktuálních událostech v Praze v lednu 1969.

Objekty Dům syna a Dům matky byly součástí 26 architektonických studií a objektů realizovaných podle Hejdukových kresebných návrhů. I když jsou to spíše modely než domy, můžeme je chápat spíše jako sochy než jen abstraktní objekty, mají zvláštní místo v dějinách architektury. Hejdukova osobnost ovlivnila velkou řadu jeho studentů, kteří mnohé z jeho kresebných náčrtů architektonických struktur zkonstruovali. Hejdukovy konstrukce se tak objevily v mnohých světových centrech v Evropě – v Berlíně, Miláně, Londýně a v Oslu, i za oceánem – v Atlantě, Bostonu, Philadelfii, v Buenos Aires. Nově zbudovaný Pomník Jana Palacha v Praze je ale prvním trvalým sochařským dílem Johna Hejduka ve veřejném prostoru na světě.

V České republice byly monumentální objekty vystaveny na Pražském hradě v roce 1991 během první výstavy tohoto amerického architekta s českými kořeny „John Hejduk – Práce“. Hejduk tehdy během příprav výstavy věnoval návrh plastik Československé republice a Praze. Sochy byly poprvé realizovány skupinou studentů z Georgia Institute of Technology v Atlantě pod vedením profesora Jamese Williamsona v letech 1986–1990. Pro pražskou výstavu v Královské zahradě Pražského hradu byly v Čechách vyrobeny jejich dřevěné repliky, které byly umístěny na nádvoří vedle Míčovny. Vlivem povětrnostních podmínek byly tyto prototypy brzy velmi degradované, po roce 2000 musely být odstraněny.

O obnovení a postavení párových objektů Domů v trvanlivém materiálu se v Praze uvažovalo od roku 2002. Realizovaný Projekt Aleny Šrámkové na novostavbu budovy fakulty architektury ČVUT počítal s jejich umístěním na vstupním nádvoří, z jejího záměru nakonec sešlo. Sochy byly rovněž součástí dalšího vítězného soutěžního projektu ateliéru Cigler Marani Architects pro řešení nástupního prostoru nové budovy ČVUT z roku 2010. Ani tento projekt ale nebyl realizován.

Dne 18. ledna 2012 schválil výbor pro kulturu Magistrátu hlavního města Prahy záměr výstavby Pomníku Jana Palacha a pamětní desky s básní Davida Shapiro na Alšově nábřeží v Praze 1 vedle budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V říjnu 2015 dokončila Městská část Prahy 1 revitalizaci parku podle projektu architektonické kanceláře MCA, který vědomě navázal na výsledky architektonické soutěže „Úpravy Palachova náměstí s Alšovým nábřežím“ z roku 2002, kterou vyhrál soutěžní návrh Ing. ak. arch. Václava Králíčka a S. Makarova. Již tento vítězný návrh počítal s umístěním párových sochařských objektů Johna Hejduka v blízkosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde Jan Palach studoval.

Galerie hlavního města Prahy byla v roce 2014 pověřena úkolem monumentální dílo ve veřejném prostoru realizovat. Nový Pomník Jana Palacha na Alšově nábřeží byl zhotoven podle fotografií Hejdukova prototypu, výkresové dokumentace poskytnuté dědici Hejdukova díla a pod osobním dohledem profesora Jamese Williamsona, který byl blízkým spolupracovníkem Johna Hejduka. Konstrukční technickou dokumentaci podle Hejdukových a Williamsonových podkladů zhotovila architektonická kancelář MCA. Veřejným výběrovým řízením byl vybrán výrobce a dodavatel Jan Kruntorád z Chotěboře, jehož zkušenosti z předchozích zakázek na výrobu uměleckých děl z kovu zde našly významné uplatnění.