Černobílá léta / Čiernobiele roky

Výstava Černobílá léta vypráví příběhy běžného života obyvatel Československa od konce šedesátých do počátku devadesátých let. Přestože i v této době byla tráva zelená a nebe modré (a dokonce i v socialistickém táboře již byla rozšířena barevná fotografie), jde o období, které většina pamětníků vnímá v odstínech šedé barvy. Černobílé fotografie desítky vynikajících československých fotografů dokládají, jak různorodé mohly odstíny této šedi být. Ideologicky exponovanou realitu socialistického Československa vystihují vysoce ilustrativní fotografie Dany Kyndrové, i ve své nenápadnosti silné snímky Karla Cudlína. Svědectví o stavu člověka a jeho prostředí, zjizvených bezohledným přístupem totalitního režimu, podávají syrové scenerie Viktora Koláře z ostravských dolů či pohledy do zákulisí sociálních ústavů Jána Reča a Jaroslava Kučery. Civilnější polohy denní reality ukazují fotografie zpustlého venkova Jindřicha Štreita, dětských her Dagmar Hochové, krajin Pavla Diase, ale také ukázka z rozsáhlého konceptuálního cyklu pohledů z okna městského bytu Jiřího Hankeho. Výstava představuje malou část sbírky Pražského domu fotografie, která je od roku 2010 součástí fotografické sbírky Galerie hlavního města Prahy.