Bad Boys Bad Girls (repríza) Československá dokumentární fotografie 1958–1989 ze sbírek GHMP

Výstava Bad Boys Bad Girls je pojmenována podle bezstarostných dětí hrajících si na sídlišti, ve sběrně starého železa, na klepadle, ale také podle jejich rodičů, kteří svoji nesvobodu za komunistického režimu řešili po svém; třeba tím, že se mu nějakým způsobem postavili, jako například vybraní autoři: Dagmar Hochová, Jindřich Štreit, Dana Kyndrová, Jiří Hanke, Jaroslav Kučera, Pavel Štecha, Ján Rečo a Viktor Kolář.

Jejich projev nebyl záměrně politicko­sociálně kritický, to jako by prosakovalo na povrch bezprostředně a nefalšovaně z prostředí a lidí, které fotili. Ale stačilo to k tomu, aby některé z nich vládnoucí garnitura sledovala a otravovala jim život či je dokonce raději na určitou dobu zavřela do vězení, jako například Jindřicha Štreita. Nebyli by to ale Bad Boys Bad Girls, kdyby proto raději odložili svoje fotoaparáty.

Jejich černobílé snímky tak podávají autentická svědectví o stavu prostředí a ducha v něm, připomínají trochu zapomenutou každodenní estetiku komunistického režimu.