1981

ZDENĚK KOLÁŘSKÝ / Medaile a mince
22. 12.  1981 – 31. 1. 1982
Autorka: Marie Halířová

VINCENC VINGLER  / Plastiky, kresby a grafiky
10. 11. – 13. 12. 1981
Autor: Jiří Mašín, kurátorka:Hana Rousová

LADISLAV ŠALOUN / Drobná plastika a kresby
22. 9. – 1. 11. 1981
Staroměstská radnice
Autor: František Šmejkal, kurátor: Vladimír Skrepl

KAREL POKORNÝ / Kresba a komorní plastika
15. 9. 1981 – 4. 1. 1982
Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

STANISLAV HOLÝ / Výstava kresleného humoru a ilustrací
11. 8. – 14. 9. 1981
Staroměstská radnice
Kurátor: Milan Krejčí

EMIL STOJČEV
11. 8. – 13. 9. 1981
Staroměstská radnice
Kurátor: Milan Krejčí, spolupráce: Bulharské kulturní a informační středisko

OTA HOLAS výběr z díla
4. 8. – 31. 8. 1981
Staroměstská radnice
Připravila: Galerie výtvarného umění v Ostravě

VÝSTAVA PLAKÁTŮ K ZASEDÁNÍ OSN O ODZBROJENÍ
1. 8. – 16. 8. 1981
Galerie bratří Čapků
Kurátor: Milan Krejčí

RODINNÝ PORTRÉT V SOUČASNÉM POLSKÉM MALÍŘSTVÍ
1. 7. – 2. 8. 1981
Staroměstská radnice
Autor: neuveden

JITKA JANATKOVÁ fotografie
25. 6. – 26. 7. 1981
Staroměstská radnice
Autor: Milan Krejčí

KYPERSKÉ MALÍŘSTVÍ
2. 6. – 3. 8. 1981
Staroměstská radnice
Autor: neuveden

HLEDÁNÍ SLOHU
21. 5. – 21. 6. 1981
Staroměstská radnice
Připravila:  Galerie hl.m. Bratislavy

JAN REICH / fotografie
19. 5. – 21. 5. 1981
Staroměstská radnice
Kurátorka: Jana Popelková-Reichová

KAREL MÜLLER Výběr z díla
7. 4. – 30. 8. 1981
Bulharsko (Čsl. kult. středisko)
Autor: Milan Krejčí

IVAN NINOV / grafika
2. 4. – 3. 5. 1981
Staroměstská radnice
Kurátorka: Hana Rousová, spolupráce: Bulharské kulturní a informační středisko

KAREL MINÁŘ
2. 4. – 3. 5. 1981
Staroměstská radnice
Autor: Milan Krejčí

ČAS BOJŮ A VÍTĚZSTVÍ / České výtvarné umění 1938–1950
15. 1. – 15. 3. 1981
Staroměstská radnice
Kurátoři: Jarmila Jindrová,  Milan Krejčí