1979

KOMORNÍ PLASTIKA A SOCHAŘSKÁ KRESBA ZE SBÍREK GHMP
6. 12. 1979 – 27. 1. 1980
Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

VÝBĚR Z DÍLA KARLA MÜLLERA
22. 11. 1979 – 20. 1. 1980
Staroměstská radnice
Autor: Milan Krejčí

SOUČASNÁ GRAFIKA ZE SBÍREK GHMP
12. 9. – 18. 11. 1979
Staroměstská radnice
Autor: Jarmila Jindrová

ŽENY S KAMEROU IV.
16. 8. – 11. 11. 1979
Staroměstská radnice
Kurátor: Milan Krejčí, Svaz čsl.fotografů

POLSKÁ SECESNÍ KNIŽNÍ GRAFIKA A PLAKÁT
19.7. – 26. 8. 1979
Staroměstská radnice
Autor: O. A. Kukla

ČLOVĚK A ČAS
22. 5. – 5. 8. 1979
Staroměstská radnice
Kurátor: Milan Krejčí, Svaz čsl.fotografů

KRESBA 20. STOLETÍ VE SBÍRKÁCH GHMP
24. 4. – 8. 7. 1979
Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA SOVĚTSKOU ARMÁDOU VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
18. 4. – 27. 4. 1979
Steinerův sál, Hybernská 7
Pořadatel: GHMP a FMV ČSSR

OBRAZY A PLASTIKY ZE SBÍRKY ÚRO
2. 4. – 9. 5. 1979
Staroměstská radnice
Autor: Milan Krejčí

Z TVORBY MIKULÁŠE ROGOVSKÉHO 1974–1978
7. 3. – 8. 4. 1979
Staroměstská radnice
Kurátor: Imrich Groško

VÝSTAVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY GRAFICKÉ
28. 2. – 25. 3. 1979
Staroměstská radnice
Autor: V. Všetečka

ATANAS PACEV
19.1. – 18. 2. 1979
Staroměstská radnice
Autor: Valentin Popov, Bulharské kulturní a informační středisko

FOTOGRAFIE KARLA KUKLÍKA
16. 1. – 25. 2. 1979
Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

FOTOGRAFIE VE VĚDĚ A TECHNICE
9. 1. – 28. 1. 1979
Výstavní síň ÚLUV
Autor: Milan Krejčí