1967

MEZINÁRODNÍ PLAKÁT / AGI
5. 12. – 30. 12. 1967
Obecní dům
Kurátor: Stanislav Kovář

50 LET VŘSR VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE
15. 11. – 17. 12. 1967
Staroměstská radnice
Připravila: Zahraniční literatura, n.p., Nakladatelství Svoboda

VIETNAM VE FOTOGRAFII
10. 11. – 31. 12. 1967
Staroměstská radnice
Připravil: Svaz českých novinářů

MOJE RUSKO
3. 11. – 26. 12. 1967
Obecní dům
Autor: neuveden

Z GRAFICKÝCH SBÍREK GHMP
5. 10. – 5. 11. 1967
Staroměstská radnice
Autorka: Marie Halířová

50 LET ZEMĚ SOVĚTŮ
14. 9. – 20. 10. 1967
Obecní dům
Autor: neuveden

ERZSBÉT  SZABÓ – IRÉN SZUPPÁN
1. 8. – 31. 8. 1967
Obecní dům
Kurátorka: Marcela Mrázová

WANDER BERTONI
15. 7. – 7. 8. 1967
Obecní dům
Autoři: Jiří Bohdálek, Jaromír Lakosila, kurátor: O. A. Kukla

AUGUST RODIN
13. 7. – 17. 9. 1967
Staroměstská radnice
Autoři: Cecile Goldscheider, Edith Lionne, Jiří Mašín

VILÉM NOWAK
25. 5. – 23. 7. 1967
Obecní dům
Autor: Čestmír Berka

PRAHA 1618–1800 / Ze sbírek Muzea hl. m. Prahy
20. 5. – 30. 10. 1967
Zámek Troja
Autor:  neuveden

ČESKOSLOVENSKÁ FOTOGRAFIE / Mezi dvěma světovými válkami
24. 3. – 15. 5. 1967
Obecní dům
Autor: Vladimír Brehovský

DÍTĚ TVOŘÍ
20. 3. – 12. 4. 1967
Staroměstská radnice
Připravil: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti

KUZMA SERGEJEVIČ PETROV-VODKIN
18. 1. – 26. 2. 1967
Obecní dům
Autorka: A. Salizanová