1966

JOSEF VÁCHAL
20. 12. – 31. 1. 1967
Staroměstská radnice
Autorka: Marcela Mrázová

VÝSTAVA BELGICKÉ TAPISERIE
9. 12. – 26. 12. 1966
Obecní dům
Autor: neuveden

VÝVOJ ČESKÉ LOUTKY
24.11. – 31.1. 1967
Staroměstská radnice
Autoři: O. Nosková, V. Cinybulk

GEORGES JONIAUX
11. 11. – 30. 11. 1966
Obecní dům
Autor: neuveden

NEPOZNANÁ KRESBA
10. 11. – 5. 12. 1966
Obecní dům
Autoři: Jiří Duba, Ferdinand Kamba

VÁCLAV TREFIL
20. 10. – 27. 11. 1966
Staroměstská radnice
Autor: Jan Smíšek

SOUČASNÉ UŽITÉ UMĚNÍ
září 1966
Obecní dům
Připravil: AICA

MISTŘI VRCHOLNÉHO BAROKU
15. 8. – 30. 10. 1966
Zámek Troja
Autor: Jaromír Neumann

DĚTI TVOŘÍ
5. 8. – 31. 8. 1966
Staroměstská radnice
Připravilo: Ústředí lidové umělecké tvořivosti

CO JE ČLOVĚK / Světová výstava fotografie
15. 7. – 6. 9. 1966
Obecní dům
Připravili: časopis Stern, Karel Pawek

SOUČASNÁ GRAFIKA VE FRANCII
8. 7. – 31. 7. 1966
Staroměstská radnice
Připravila: Action artistique

SOCHY A OBRAZY RESTAURÁTORŮ
11. 5. – 30 6. 1966
Staroměstská radnice
Autor: Jiří Šetlík

BOJE A ZÁPASY ČESKÉ AVANTGARDY
7. 5. – 3. 7. 1966
Obecní dům, Staroměstská radnice
Kurátor: Čestmír Berka

MOSKVA VE FOTOGRAFII
11. 3. – 9. 4. 1966
Staroměstská radnice
Autor: neuveden

Mezinárodní výstava GRAFIKA LUBLAŇ
11. 3. – 17. 4. 1966
Staroměstská radnice
Připravil: Svaz českých výtvarných umělců

Výstava obrazů HAN VELTMANN
15. 2. – 2. 3. 1966
Staroměstská radnice
Autor: neuveden, převzato ze Švédska

GRAFIKA PRAHA 66
8. 2. – 31. 3. 1966
Obecní dům
Autoři: Jiří Siblík, František Dvořák, připravila společnost Hollar

PRAHA ALŽÍR
1. 2. – 11. 2. 1966
Staroměstská radnice
Autor: neuveden