Zátiší – edukační tutoriál

Edukační video představuje zátiší jako výtvarný námět, přibližuje jeho specifika a různá pojetí. Prostřednictvím krátkého vhledu do světového malířství a především pak do souboru děl ze sbírek GHMP je ukázáno, jakých podob může zátiší nabýt. Video nabízí srovnávání různých přístupů umělců a také základní principy při přípravě zátiší pro jeho následné výtvarné ztvárnění. Na což navazuje i výtvarný úkol, který pracuje s předměty kolem nás a jejich náhodným i řízeným seskupením a následným fotografickým zachycením (zátiší lze však ztvárnit i pomocí kresby, malby, koláže apod.). Edukační video je vhodné pro 2.stupeň ZŠ a SŠ, ale při modifikaci se dá použít i pro další věkové kategorie. Zátiší ze sbírek GHMP naleznete po zadání klíčového slova „zátiší“ v našich online sbírkách.