Umění pro Prahu / Praha pro umění – 05 – Podpora umění ve veřejném prostoru ve světě. Proč a jak? / záznam z debaty