Umění pro Prahu / Praha pro umění – 04 – Dědictví reálného socialismu / záznam z debaty