Tomáš Vaněk k výstavě Jána Mančušky / for Ján Mančuška’s exhibition