Soutok: Letní slunovrat

Festival umění a přírody Letní slunovrat, jehož program vzešel z otevřené výzvy Umění pro město – Soutok. Jedná se o dočasné umělecké objekty a drobné umělecko-architektonické intervence pro lokalitu pod Lahovickou estakádou v oblasti budoucího parku.

Letní slunovrat je setkáním v rámci projektu „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd“ a jeho tématem je „Pastva a nová divočina“. V příměstské krajině na soutoku byla vytvořena dvě interpretační centra, která formou slavností, performancí, divadla či jiného umění reflektují sociologické, přírodovědné, kulturně-historické, ekologické a ekonomické aspekty území. Snahou projektu je prohloubit vnímání krajiny a poukázat na důležitý význam říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy.

Projekt vznikl ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy a programu Umění pro město, Institutu plánování a rozvoje, Akademie múzických umění a Vysoké školy ekonomické a je podporován Technologickou agenturou ČR. Vyrobili: Filip Štoček / Radek Karko