Nikola Čulík: Intimní požár

Reportáž z výstavy v Domě U Zlatého prstenu, která proběhla v roce 2009 v rámci projektu Start up pro mladé umělce. Osou mnohovrstevnaté tvorby Nikoly Čulíka jsou intimně laděné kresby. Jejich úctyhodně početný soubor vznikl bez použití jakýchkoli technologií, jen prostřednictvím nejméně okázalé klasické disciplíny – kresby. Formátem spíše drobné kresby působí svou naléhavostí a až jakousi maniakální nutkavostí. Mají citlivost membrány schopné reflektovat jak zážitky ryze osobní, tak lidské pocity vztahující se k utrpení, zranění a zraňování, úzkosti a samotě. Zřejmým protipólem niterné existenciální roviny jsou tóny extrovertní. Čulík má schopnosti pohotového glosátora, který s nadhledem, ironií a inteligentním humorem nahlíží realitu dnešních dnů. S odstupem komentuje dění na domácí politické scéně (Topolánek ve zteči s Minotaurem), parafrázuje klíčové události české národní historie („Právě jsem se vrátil z Mnichova a vyměnil Českou republiku za dva rohlíky“) a zpochybňuje význam módních uměleckých trendů (soc-art). Čulík pro Start-up vytvořil novou prostorovou instalaci kreseb Intimní požár. Její formální uspořádání je tvarově minimalistické a geometrizující, avšak vztahuje se k člověku, k jeho duši i tělu (svým tvarem připomíná pozici Ukřižovaného).