Milena Dopitová: Miluji a přijímám – Artyčok.tv

Milena Dopitová (*1963), která se prosadila již v průběhu devadesátých let jako výrazná protagonistka a první silná ženská osobnost nastupující mladé generace, má mimořádnou pozici na české i mezinárodní výtvarné scéně. Vzhledem k  dosavadní, po čtvrtstoletí systematicky rozvíjené a bohatě strukturované tvorbě by se dalo očekávat, že výstava bude retrospektivou. Opak je pravdou, výstava zahrnuje práce z  posledních let, kdy nejstarší je z roku 2010.

Instalace v  Městské knihovně se dotýkají plynutí času, lidské touhy, přání i osudového předurčení. Jedna z  hlavních linií koncepce výstavy akcentuje roli muže, například v projektu Dobrovolný hrdina. Jak je však pro autorku typické, přistupuje k  němu po svém, bez patosu, se smyslem pro intimitu na jedné a určitým odstupem na druhé straně, avšak vždy s osobním prožitkem.