Martin Zet: Tvárnice

Tvárnice, 2019
Autor: Martin Zet
beton, 300 × 300 cm, váha cca 42 t
Termín konání expozice uměleckého díla: 17. 12. 2020 – 14. 12. 2022
Spolupracující organizace: Dům umění města Brna a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Praha od začátku proměny prostoru kolem Národního muzea pracuje s tím, jak ho dále rozvíjet a doplňovat, minimálně do té doby, než jím budou projíždět znovu tramvaje. Prvním počinem byla výstava v loňském roce, která vyprávěla příběh proměn území a detailně popisovala realizaci aktuálního stavu. Nyní bude prostor doplněn sochou, jejíž předloha vznikla ve stejné době jako Nová budova Národního muzea (býv. Federální shromáždění). Tato socha tak dočasně doplní prostor a svým způsobem vytvoří vzpomínku na koňskou bránu, která v těchto místech stávala. Spoluautorem řešení umístění Tvárnice mezi budovami Národního muzea je ing. arch. Jakub Hendrych z IPR.

Mohutná světlá kostka odlehčená zvláštním průřezem byla inspirována tvárnicí, kterou v 70. letech vytvořil pro dělící dekorativní zeď sídliště v Praze na Pankráci II otec Martina Zeta (1960), sochař Miloš Zet (1920–1995). Původní tvárnice evokuje na jedné straně skořepinový tvar, inspirovaný bruselským stylem, který se následně prosadil do nejširší tvarové produkce československé architektury hluboko do druhé poloviny 20. století. Na straně druhé se divák neubrání pocitu, že Miloš Zet pracoval i s tradicí české kubizující architektury nebo užité tvorby. Objekt tak v sobě koncentruje nejrůznější aluze moderního názoru na architekturu a design a zároveň je reziduem sochařovy spolupráce s architekty na výstavbě moderního sídliště. Současný sochařský objekt Martina Zeta Tvárnice v sobě, podobně jako Nová budova NM, skrývá dvě historická období, shodně v odstupu několika desítek let (1937/1973, 1970/2019). Pro prostor muzejní oázy je Tvárnice od sochaře Martina Zet ideální svou monumentalitou. Koresponduje s architekturou bývalého Federálního shromáždění od Karla Pragera a může být připomínkou blízkého brutalistního a zbořeného Transgasu. Nové dílo Martina Zeta připomíná kontinuitu naší současnosti, která má mimo jiné kořeny jak v nedávné totalitní historii, tak v moderním názoru na architekturu a uspořádání městského prostoru. Umístění Tvárnice Martina Zeta poblíž Národního muzea může být vnímáno i jako příspěvek k aktuální debatě o brutalistní architektuře a tématu ochrany těchto památek v širším společenském diskurzu.

Objekt původně vznikl pro přehlídku umění ve veřejném prostoru Brno Art Open v roce 2019, kterou v letních měsících jako bienále pravidelně pořádá Dům umění města Brna. Výrobu objektu sponzorsky podpořily firmy Prefa Brno a Stappa mix. Po expozici u Národního muzea se do budoucna počítá s trvalejším umístěním Tvárnice na sídlišti Pankrác II, odkud pochází mateřská „tvárnice“ od sochaře Miloše Zeta, autora mnoha dalších uměleckých prvků a soch na tomto sídlišti.

Převoz a instalace objektu Martina Zeta Tvárnice, který vznikl v rámci přehlídky Brno Art Open 2019 se uskutečnil díky programu Umění pro město pro projekt SOKL ve spolupráci Domu umění města Brna, Galerie hlavního města Prahy a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Martin Zet: Tvárnice / Building Block
Kamera: Nina Grúňová, Tadeáš Děd, Dana Balážová
Editace videa: Dana Balážová
Hudba: David Jedlička, Vladimír Havlík
Titulky (výňatky z textů): Tomáš Pospiszyl, Jiří Lasovský et al., Martin Sladký, 4AM, Martin Zet, Terezie Petišková
Překlad: John Comer
Technická spolupráce a produkce: Zdeněk Hamža, Jitka Pernesová

© Dům umění města Brna 2020