Kurátorská, komisařská a výstavní činnost Jindřicha Chalupeckého

Záznam debaty, která proběhla jako doprovodný program výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého 7. 4. 2022.

Vedle psaní se Jindřich Chalupecký zabýval i organizováním výstav. V druhé polovině šedesátých let vedl Špálovu galerii v Praze a připravoval přehlídky českého umění v zahraničí. Jak dnes hodnotíme Chalupeckého coby kurátora? Měly jeho výstavy nějaká specifika?

Debaty se zúčastnili:

Karel Císař, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Jiří Kovanda, umělec a pedagog, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Terezie Nekvindová, Vědeckovýzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze
Tomáš Pospiszyl, spolukurátor výstavy, Akademie výtvarných umění v Praze