Nová síť. Umělecká scéna 90. let

Nová síť. Umělecká scéna 90. let

Nová síť. Umělecká scéna 90. let Diskuzní setkání zástupců tří odvětví, která se podílela na vytváření umělecko-společenské scény 90. let v České republice, je pořádáno s cílem nahlédnout do nedávné minulosti a zhodnotit její vliv na dnešní situaci. Nedá se předpokládat, že jedno setkání pokryje celou umělecko-sociální problematiku 90. let, ale za pomoci významných aktérů, umělců a teoretiků dojde k otevření tohoto tématu.

Setkání pořádají tři instituce, které reprezentují specifické místo na dnešní umělecké scéně. Galerie hlavního města Prahy jako zástupce příspěvkových organizací a Kunsthalle Praha za instituce soukromé. Obě tyto galerie během roku 2022 představily výstavy, které se obracely k 90. létům a reflektovaly sbírkovou činnost soukromého subjektu i příspěvkové organizace. Setkání se koná na půdě Centra a Nadace pro současné umění Praha, institucí, jež vznikly na základě transformace ze Sorosova centra pro současné umění Praha, které na poli uměleckém i společenském sehrálo v 90. letech zásadní roli.

Diskuze proběhla 21. 9. 2022 v auditoriu Centra a Nadace pro současné umění na adrese Dukelských hrdinů 25a.