Jiří Sopko – edukační tutoriál 

Edukační video přibližuje dílo významného českého malíře Jiřího Sopka, jeho princip práce s výraznými barvami a další aspekty jeho osobitého rukopisu a stylu (redukce a zjednodušování tvarů, hravost, humor a nadsázka). Jako ukázky jsou vybrána díla přímo ze sbírek GHMP. Video také nabízí bližší vysvětlení teorie barev (primární, komplementární/kontrastní ad.), na které navazuje návod k vlastní tvorbě inspirovaný kombinováním komplementárních barev. Jedná se o sestavování vlastních pestrobarevných obrazů z předmětů kolem nás. Vše lze tedy snadno realizovat doma se snadno dostupnými materiály a pomůckami.

On-line edukační videa – vzdělávací tutoriály

GHMP připravila pro rodiny s dětmi, žáky, studenty a pedagogy i pro ostatní věkové kategorie nový cyklus edukačních videí – vzdělávacích tutoriálů. Jde o návody ve stylu „krok za krokem“ k zajímavým výtvarným úkolům a workshopům, které jsou inspirovány především vybranými díly ze sbírek GHMP, dále stálými expozicemi, dlouhodobými výstavami, objekty a souborem veřejné plastiky GHMP. Prostřednictvím těchto videí se mohou zájemci seznámit blíže se sbírkami GHMP, naučit se nové výtvarné techniky, postupy a metody. Tutoriály jsou koncipovány v několika liniích na základě inspiračních podnětů a východisek, které se vzájemně prolínají: výrazní autoři a jejich rukopis a styl, výtvarné náměty, teorie výtvarné tvorby (teorie barev, výrazové prostředky apod.). Tato videa mohou efektivně podpořit a obohatit distanční i klasickou výuku nebo zpestřit dětem volný čas.